Аналіз факторів, які зумовлюють негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий склад внутрішніх військ МВС України під час проведення спеціальних операцій

магистерская работа

ВСТУП

Проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році є надзвичайно важливою подією для загальноекономічного розвитку України, оскільки дозволить за короткий термін мобілізувати ресурси та реалізувати проекти, які за інших умов вимагали б досить тривалого часу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності сил охорони правопорядку під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні є забезпечення громадської безпеки та охорона громадського порядку, припинення групових порушень громадського порядку й масових заворушень під час проведення міжнародних спортивно-масових заходів.

За попередніми підрахунками, заплановані в Україні матчі фінальної частини чемпіонату відвідають понад 600 тис. уболівальників із різних країн світу, а у прямій трансляції по телебаченню побачать декілька мільярдів глядачів. Отже, враховуючи те, що чемпіонат є однією з найбільших за масштабом та масовістю спортивною подією, УЄФА зобовязав Україну виконати комплекс важливих заходів, основними з яких є забезпечення безпеки українських громадян та гостей під час проведення зазначених спортивних заходів.

Сучасний етап розвитку теорії і практики інформаційно-психологічного забезпечення, як свідчить досвід застосування збройних сил США, характеризується бурхливим розвитком новітніх інформаційних технологій і систем, довгостроковим стратегічним плануванням, створенням нових видів впливу на індивідуальну і масову свідомість. Психологічні операції трансформувались сьогодні в одну із складових сучасних бойових операцій, стали основою для створення нової концепції - концепції інформаційної війни. Подальше вдосконалення сучасних засобів накопичення, зберігання та передачі інформації, глобалізація міжнародної компютерної мережі Інтернет, створення транснаціональних інформаційних мереж і компютерних систем, впровадження космічних систем управління і звязку призвели сьогодні до виникнення нового типу зброї - інформаційної і, як наслідок цього, на відміну від збройної боротьби - поняття інформаційної боротьби.

Різні аспекти здійснення протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад під час виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями силових структур розглядались у наукових дослідженнях В.М. Богуша, Г.В. Грачова, І.В. Замаруєва, О.Г. Караяні, В.Г. Криська, О.В. Литвиненка, А.Г. Лукянця, О.А. Матеюка, І.К. Мельника, М.О. Попова, Г.Г. Почепцова, С.П. Расторгуєва, А.О. Рося, В.Б. Толубка, А.І. Черняка, О.К. Юдіна та інших науковців. Аналіз цих та інших праць свідчить, що:

- існуюче нині розуміння протидії негативному інформаційно-психологічному впливу з боку протидіючих сил має неоднозначне тлумачення у різних наукових джерелах, що не сприяє визначенню його сутності та змісту, і як результат - ефективному вирішенню службово-бойових задач внутрішніми військами;

результати сучасних наукових досліджень не надають достатньої бази для здійснення протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на військовослужбовців під час виконання службово-бойових завдань в умовах заворушень суспільно-політичного характеру через відсутність засобів моніторингу негативних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад ВВ МВС України та методики здійснення протидії цим впливам;

велика кількість теоретичних розробок щодо здійснення протидії негативному інформаційно-психологічному впливу з боку протидіючих сил поки ще не доведена до рівня практичних рекомендацій та застосування у практиці внутрішніх військ.

До цього часу засади протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад внутрішніх військ МВС України під час виконання ними службово-бойових завдань в умовах заворушень суспільно-політичного характеру не були предметом спеціального наукового дослідження. У наукових працях висвітлювалися лише окремі аспекти цієї проблеми, хоча необхідність її глибокого розроблення обумовлюється практичними запитами та потребами внутрішніх військ. Це зумовило протиріччя між потребою нейтралізації зростаючого негативного інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців під час виконання службово-бойових завдань і неможливістю реалізувати її з використанням існуючих способів протидії інформаційно-психологічному впливу.

Актуальність зазначеної проблеми, недостатнє її теоретичне вивчення та практичне розроблення й обумовило необхідність визначення проблемних питань здійснення протидії негативному інформаційно-психологічному впливу.

Обєктом дослідження є: морально-психологічні фактори, які негативно впливають на особовий склад частин та зєднань Внутрішніх військ під час виконання ними службово-бойових завдань.

Предметом дослідження є: система заходів, протидіючих негативному інформаційно-психологічному впливу на внутрішні війська МВС України.

Метою дослідження є:

- виявити основні фактори, що зумовлюють негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий склад внутрішніх військ МВС України під час проведення спеціальних операцій;

- здійснити аналіз їх змісту та механізму впливу;

- запропонувати ефективні способи та заходи оптимізації існуючої системи морально-психологічного забезпечення для мінімалізації наслідків негативних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад внутрішніх військ МВС України під час проведення спеціальних операцій.

Методи дослідження:

- контент аналіз документів, навчальної літератури та інформації;

- метод узагальнення соціологічної та психологічної бази даних;

- теоретико-логічний аналіз та обґрунтування системності інформаційно-психологічної протидії.

Делись добром ;)