А. Маслоу

реферат

3. Оцінка самоактуалізації.

Відсутність адекватного інструмента оцінки для виміру самоактуалізації початково припинило будь-які спроби зробити валідними основні твердження Маслоу. Однак розробка "Довідника особистісної орієнтації" (POІ) дала дослідникам можливість виміряти цінності й поводження, повязані із самоактуалізацією. Це довідник самозвіту, розроблений для оцінки різних характеристик самоактуалізації відповідно до концепції Маслоу. Він складається з 150 тверджень змушеного вибору. з кожної пари тверджень респондент повинен вибрати те, що краще його характеризує.РОІ складається із двох основних шкал і десяти субшкал:перша, основна шкала вимірює те, у як ступеня людина є спрямованим на себе, а не спрямованим на інші в пошуках цінностей і сенсу життя. (характеристика: автономність, самостійність, воля - залежність, потреба в схваленні й прийнятті);друга основна шкала називається компетентність у часі. Вона вимірює те, у якому ступені людина живе в сьогоденні, а не концентрується на минулому або майбутньому;10 додаткових субшкал призначені для виміру важливих елементів самоактуализации: цінності самоактуалізації, экзистенциальность, емоційна реактивность, спонтанність, турбота про свої інтереси, самоприйняття, прийняття агресії,можливість до близьких відносин.POІ так само має убудовану шкалу визначення неправди. Численні дослідження дозволяють уважати валидность POІ доведеної.

Єдиним серйозним обмеженням для використання РОІ , що має 150 пунктів. Джоунс і Крендалл розробили короткий індекс самоактулізациї. Шкала складається з 15 пунктів. Респонденти відповідають на кожне твердження, використовуючи 4- х значну шкалу: 1- не згодний, 2- не згодний відносно, 3- згодний відносно, 4- згодний. Значок (N) , що випливає за твердженням, позначає, що при підрахунку загальних значень оцінка по цьому пункті буде інверсною (1=4,2=3,3=2,4=1).Чим вище загальне значення, тим більше самоактуалізованим уважається респондент.

4. Висновок

З погляду гуманістичної психології тільки самі люди відповідальні за вибір, що вони роблять. Це не означає, що , якщо людям дана воля вибору, вони неодмінно будуть діяти у своїх власних інтересах. Воля вибору не гарантує правильність вибору. Основним принципом цього напрямку є модель відповідальна людина, що вільно робить вибір серед надаваних можливостей.

Гуманістична психологія не є строго організованою теоретичною системою - краще розглядати її як рух. А. Маслоу назвав свій підхід психологією третьої сили. Хоча погляди прихильників цього руху становлять досить широкий спектр, вони все-таки розділяють певні фундаментальні концепції на природу людини. Практично всі ці концепції мають глибоких корінь в історії західного філософського мислення.

5.Використана література.

1. Мотивація і особистість.3-тє видання./Абрахам Маслоу.-СПб Питер, 2003

2. Джеймс У.Психологія. Москва,1991.

3. Платонов К.К. Структура і розвиток особистості.Москва,1986.

Делись добром ;)