Агресивність підлітків

курсовая работа

Висновки теоретичного дослідження

Вивчаючи теоретичну основу обраної проблематики можна зробити кілька висновків.

По-перше, в основі агресивної поведінки підлітків найчастіше знаходяться психологічні або соціально-психологічні проблеми, які супроводжують пубертатний період. Серед форм агресії можна виділити такі: фізична агресія, непряма агресія, вербальна агресія, схильність до роздратування, негативізм. З форм ворожих реакцій відзначаються: образа, підозрілість.

По-друге, підлітковий період - це період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як особистість. Було встановлено, що в підлітковий період формується уміння оцінювати себе не тільки через вимоги авторитетних дорослих, а й через власні вимоги.

Тож, на основі даної теоретичної бази ми будемо проводити емпіричні дослідження, в результаті яких можна буде зробити висновки щодо взаємозвязку між рівнем агресії та рівнем самооцінки.

агресивність самооцінка підліток будассі

Розділ 2. Емпіричне дослідження

2.1 Результати дослідження

2.1.1 Характеристика вибірки

Для проведення дослідження було обрано підлітків старшої вікової групи. Ними стали 29 учнів ліцею №4 м. Кременчука. Успішність класу середня або вище середнього у вчителів суворих дорікань на поведінку дітей немає. Серед учнів класу немає підлітків, у яких була помічена делінквентна поведінка. Діти належать до сімей різних соціальних класів, різного походження, матеріального забезпечення. Тобто можна зробити висновки, що всі діти виховувалися в різних умовах, їм прививались різні моральні та етичні принципи. Діти мають різні інтереси, але є кілька групувань. Здебільшого учні спілкуються з особами своєї статі. Відзначається наявність виражених лідерів класу як серед хлопців, так і серед дівчат. Колектив доволі дружний, приймає активну участь у позакласних заходах. Протягом навчання було кілька серйозних конфліктних ситуацій, які стосувались образливого відношення членів колективу до кількох своїх однокласників, але на даний момент конфронтація не продовжується, так як класний керівник прийняла міри щодо погашення ворожості. До вчителів учні відносяться з повагою, мають теплі стосунки. Тож загалом, зараз у колективі відчуваються дружні, нормальні відносини як між однокласниками, так і між класом та їх керівництвом.

2.1.2 Характеристика методів дослідження та процедура дослідження

Для оцінювання рівня самооцінки було обрано використовувати методику дослідження самооцінки особи С.А. Будассі. Методика С.А. Будасси дозволяє проводити кількісне дослідження самооцінки особи, тобто її вимір. У основі даної методики лежить спосіб ранжирування. В ній пропонується обрати 20 якостей особистості і проранжирувати їх відносно свого уявлення про ідеальне «Я» і «Я» реальне. Результатом обробки є співвідношення «Я» реального і «Я» ідеального, тобто наскільки людина відповідає своїм уявленням про ідеальну особистість.

Для оцінки рівня агресивності була використана методика А. Басса - А. Дарки. Вона складається з 75 питань. Після обробки дозволяє оцінити рівень різних форм агресивної поведінки: фізична агресія, непряма агресія схильність до роздратування, негативізм, образа, підозрілість, вербальна агресія, відчуття провини, рівень загальної та мотиваційної агресивності. Дана методика дозволяє охопити всі компоненти агресивної поведінки, а також є зручною в роботі так як є зрозумілою для дітей підліткового віку.

Перед процедурою опитування вчителі та школярі були проінформовані про цілі та тематику дослідження. Також учні отримали інструкцію щодо вимог проходження методик. Спершу вони проходили методику дослідження самооцінки, тому що вона є більш обємною та складною. Не дивлячись на інструкцію діти потребували додаткового розяснення. Кожному з них було дано особистий бланк для заповнення.

Після того, як всі учні закінчили проходити методику дослідження самооцінки особи С.А. Будассі, їм було запропоновано методику А. Басса - А. Дарки. Як і раніше, вони отримали інструкцію та бланки для відповідей. З другою методикою діти впорались швидше та легше. Проведення всього опитування зайняло два уроки, тобто півтори години.

2.1.3 Звітні показники і статистичні дані

Після проведення обробки результатів перевірявся кореляційний звязок між агресивністю та рівнем самооцінки, та взаємозвязок між видами агресії. Аналіз проводився за допомогою компютерної програми SPSS. Для виявлення достовірних звязків використовувався метод кореляції Спірмена та для перевірки отриманих звязків - метод кореляційного коефіцієнта Пірсона. Тож, ми отримали наступні результати:

1. Було виявлено прямий достовірний звязок між Почуттям вини та рівнем самооцінки (k=0.422; p=0.022)

2. Між рівнем фізичної та вербальної агресії (k=0,425; p=0,022)

3. Між рівнем фізичної агресії та загальною агресивністю (k=0,796; p=0)

4. Між рівнем фізичної агресії та мотиваційною агресивністю (k=0,696; p=0)

5. Між рівнем непрямої агресії та образою (k=0,423; p=0.022)

6. Між рівнем непрямої агресії та загальною агресивністю (k=0,521; p=0.004)

7. Між рівнем непрямої агресії та ворожістю (k=0,417; p=0.024)

8. Між схильністю до роздратування та вербальною агресією (k=0,567; p=0.001)

9. Між схильністю до роздратування та мотиваційною агресивністю (k=0,698; p=0)

10. Між образою та почуттям вини (k=0,367; p=0.05)

11. Між образою та ворожістю (k=0,824; p=0)

12. Між підозрілістю та ворожістю (k=0,678; p=0)

13. Зворотній звязок між вербальною агресією та почуттям вини (k= - 0,391; p=0.036)

14. Між вербальною агресією та загальною агресивністю (k=0,735; p=0)

15. Між вербальною агресією та мотиваційною агресією (k=0,872; p=0)

16. Між почуттям вини та ворожістю (k=0,375; p=0.045)

17. Між загальною агресивністю та мотиваційною (k=0,807; p=0)

Для перевірки та більшої вірогідності результатів було проведено метод кореляційного коефіцієнту Пірсона. Отримані результати повністю збіглися з отриманими раніше за допомогою метода Спірмена, тому можна сказати, що результати дослідження вірні.

Кореляційний аналіз був проведений на основі оброблених даних проведення методик А. Басса - А. Дарки та опитувальника С.А. Будассі. Зібрані дані знаходяться в таблиці 1 та таблиці 2.

"right">Таблиця 1

Звітна таблиця по отриманим результатам по методикам і шкалам

П.І.

Форми агресії

Загальні шкали

Фізична агресія

Непряма агресія

Схильність до роздратування

негативізм

образа

підозрілість

вербальна агресія

чувство вины

Загальна шкала агресивності

Загальна шкала мотиваційної агресії

Загальна шкала ворожості

1

Федоренко И.

6

2

5

4

3

3

9

1

17

20

6

2

Медар

8

6

5

3

7

6

9

6

23

22

13

3

Кінчарук

9

6

3

2

8

6

10

6

25

22

14

4

Карлик

2

2

2

2

4

7

4

2

8

8

11

5

Малохан

4

3

3

0

1

2

6

8

13

13

3

6

Притуляк

8

4

5

3

5

6

10

7

22

23

11

7

Крамаренко

8

5

8

3

4

5

9

4

22

25

9

8

Холошин

7

5

3

4

5

6

8

8

20

18

11

9

Літун

5

6

6

4

6

6

9

6

20

20

12

10

Попенко

4

5

7

3

7

4

8

8

17

19

11

11

Третьяков

6

7

3

3

7

6

7

9

20

17

16

12

Коваль

9

7

4

3

7

8

7

8

23

20

15

13

Пантелус

9

4

9

4

4

5

11

4

24

29

9

14

Томашевич

9

6

8

4

4

7

10

9

25

27

11

15

Богослова

9

6

4

3

3

2

12

5

27

25

5

16

Голубенко

7

8

4

5

5

6

9

8

24

20

11

17

Скопецька

5

7

4

2

6

5

3

5

15

12

11

18

Медведева

3

7

4

2

7

5

7

9

17

14

12

19

Ульяніч

3

6

5

2

4

7

7

8

16

15

11

20

Сепетова

4

3

8

3

3

3

11

4

18

23

6

21

Новікова

6

5

4

4

2

6

11

5

22

21

8

22

Борисенко

7

8

4

3

5

6

10

6

25

21

11

23

Ступка

7

2

4

4

5

5

7

9

16

18

10

24

Дудко

7

8

6

4

4

6

11

4

26

24

10

25

Кость

5

5

9

0

5

3

12

8

22

26

8

26

Толстая

8

5

6

4

5

5

7

8

20

21

10

27

Адаменко

3

4

7

5

8

7

10

8

17

20

15

28

Мягких

9

4

7

3

5

6

11

0

24

27

11

29

Коба

4

2

3

1

3

8

4

8

10

11

11

"right">Таблиця 2

Звітна таблиця по отриманим результатам по методикам і шкалам

П.І.

Результат

Рівень самооцінки

1

Федоренко Игорь

-0,52

Неадекватно занижений

2

Медар Максим

0,34

Середній адекватний

3

Кинчарук Игорь

-0,58

Неадекватно занижений

4

Карлик Антон

-0,44

Занищений адекватний

5

Малохан Женя

0,81

Завищений адекватний

6

Притуляк Рома

-0,785

Неадекватно занижений

7

Крамаренко Андрей

0,33

Середній адекватний

8

Литун Дима

0,28

Середній адекватний

9

Холошин Андрей

0,55

Завищений адекватний

10

Попенко Алексей

0,28

Середній адекватний

11

Третьяков Дмитрий

0,22

Середній адекватний

12

Коваль Дмитрий

0,38

Середній адекватний

13

Пантелус Коля

-0,34

Завищений адекватний

14

Томашевич Валера

0,545

Завищений адекватний

15

Богослова Наташа

0,78

Завищений адекватний

16

Голубенко Ира

0,61

Завищений адекватний

17

Скопецкая Маша

0,32

Середній адекватний

18

Медведева Настя

0,44

Завищений адекватний

19

Ульянич Виолетта

0,72

Завищений адекватний

20

Сепетова Анна

0,57

Завищений адекватний

21

Новикова Яна

0,26

Середній адекватний

22

Борисенко Валентина

0,18

Середній адекватний

23

Ступка Лиза

0,78

Завищений адекватний

24

Дудко Елена

0,43

Завищений адекватний

25

Кость Елена

0,37

Середній адекватний

26

Толстая Евгения

0,61

высокий адекватный

27

Адаменко Дарья

0,27

Середній адекватний

28

Мягких Валерия

0,05

Середній адекватний

29

Коба Людмила

0,49

Середній адекватний

2.2 Обговорення результатів

Провівши збір інформації та проведення дослідження отримані результати підлягли інтерпретації.

Головна ціль курсової роботи була поставлена як зясування наявності кореляційного звязку між рівнем агресії та рівнем самооцінки у підлітків старшої вікової групи. Тож, дивлячись на результати аналізу ми бачимо, що існує достовірний прямий звязок між почуттям вини та рівнем самооцінки (k=0.422; p=0.022). Іншими словами чим вище самооцінка - тим більш виражене почуття вини. На сам перед треба наголосити, що самооцінка - це співставлення своєї особистості з ідеалом. Тобто людина, у якої середній або високий рівень самооцінки вважає, що її особистісні якості не дуже розходяться с якостями ідеального «Я». Наявність кореляційного звязку самооцінки та почуття вини показує, що така людина вимоглива до себе і навіть невеликі провини сприймає близько до серця. Ці відчуття і призводять до почуття вини. І навпаки, людина, в якої низький рівень самооцінки, яка відноситься до себе дуже критично і визначає свою особистість як негативну, погану, далеку від ідеалу має можливість списати провину на свої недоліки. Таку залежність ми виявили вже у підлітковому віці, коли самооцінка лише формується і ще не остаточно сформувався стиль діяльності. Але якщо така тенденція буде продовжуватись у майбутньому з такої дитини може вирости дорослий, який не несе повної відповідальності за свої вчинки. Також від ставлення до себе та своїх провин залежить мотиваційна сфера людини, адже занижений рівень дорікань призводить до бажання уникати відповідальності та прийняття важливих рішень. Згідно з отриманих результатів також можна зробити висновок, що людина, у якої висока самооцінка, а почуття вини не дає їй спокою, буде підвищувати вимоги до себе і постійно розвиватись. Треба наголосити, що по відношенню до підлітків не можна використовувати маніпулювання на почутті провини, адже в цьому віці психіка дитини є дуже гнучкою та нестабільною і постійні дорікання можуть призвести до психологічних травм, які згодом можуть заважати продуктивній діяльності людини, її особистісному росту та прагнення до розвитку та гармонії.

Слід зауважити, що в результаті аналізу кореляційних звязків не було знайдено достовірного взаємозвязку між рівнем загальної та мотиваційної агресивності та рівнем самооцінки. Це свідчить про те, що прояви агресії можуть проявлятись у підлітків як з високим, так і з низьким рівнем самооцінки. Також можна сказати що девіантна або делінквентна поведінка також не залежить від оцінювання реального «Я». На це слід звернути увагу педагогам та шкільним психологам. Також це свідчить про те, що самооцінка не є фактором прояву агресії.

Також проводився кореляційний аналіз форм агресії. Достовірний позитивний звязок був виявлений фізичною агресією та вербальною (k=0,425; p=0,022) між рівнем фізичної агресії та загальною агресивністю (k=0,796; p=0), між рівнем фізичної агресії та мотиваційною агресивністю (k=0,696; p=0). В цьому випадку слід проаналізувати загальний рівень виховання. Звісно людина, яка дозволяє собі проявляти негативні емоції за допомогою фізичної сили не буде стримувати себе в лайці. І навпаки, найчастіше бійки починаються з словесних образ. Можна також відмітити, що рівень фізичної агресії в хлопців все ж вищий в середньому, ніж у дівчат, але, нажаль рівень вербальної агресії високий у представників обох статей.

Цікаво, що зясувався кореляційний звязок між непрямою агресією та образою (k=0,423; p=0.022). Тобто в основі проявів непрямої агресії - дій, які не непрямо спрямовані на іншу особу (плітки, злісні жарти), так і ні на кого не спрямовані вибухи люті (лемент, тупання ногами, биття кулаками по столу, ляскіт дверима й ін.) - лежить образа на когось чи в загалом на життя. Одним із компонентів образи є заздрість - людина несвідомо ображається на інших (красивіших, розумніших, багатших, тих, кого більше кохають, краще сприймають, більш популярних). Людина, а в нашому випадку підліток (ще більш уразливий, ніж доросла людина) відчуваючи і розуміючи різницю і не маючи можливості (або бажання) йти на відверту конфронтацію, єдиною можливістю нанести шкоду бачить у висловлюванні агресії в плітках, злих жартах, наклепах. Або взагалі в спрямованих на сторонні предмети вибухах агресії.

Також був виявлений звязок між схильністю до роздратування та вербальною агресією (k=0,567; p=0.001). Ця тенденція є цілком закономірною. Адже найчастіше роздратування супроводжується криком та лайкою. У підлітковому віці це найбільш помітно, бо дитина ще не навчилась контролювати свої емоції і схильна висловлювати їх у такий, деструктивний спосіб. Таку ж закономірність можна прослідити в звязку між схильністю до роздратування та загальним рівнем мотиваційної агресії. Під час аналізу ми виявили його як достовірний та прямий (k=0,698; p=0). Це пояснюється тим, що мотиваційна агресія є основою і серцевиною агресивної поведінки, коли агресивні прояви - лише інструмент, за допомогою якого агресивні наміри взаємодіють з оточуючим середовищем. А роздратування у підлітків є звичною формою висловлювання невдоволення.

Цікавим є звязок, який був нами виявлений. Це кореляція між образою та почуттям провини (k=0,367; p=0.05). Якщо розкласти на компоненти образа - це злість, змішана з почуттям того, що людина не отримала бажаного. З цього випливає, що коли підліток не отримує те, чого хоче, він несвідомо може винуватити себе. Мається на увазі, що в нашому розумінні людина отримує щось тому що заслужила. Тобто, не маючи бажаного і аналізуючи причини, які до цього призвели, ми схильні вважати, що це сталося бо ми не відповідаємо критеріям, за якими це «щось» дають.

Також проявився звязок між образою та ворожістю (k=0,824; p=0). В цьому випадку можна зробити висновок що ворожість до навколишнього світу також базується образі на цей ж навколишнє. Підліток, постійно відчуваючи образу, накопичує її в собі і у нього формується стійке враження, що все навкруги несправедливе до нього і може причинити зло. Звісно, керуючись такою логікою кращим захистом буде вороже ставлення до потенційної загрози.

Ще один звязок, виявлений в ході аналізування даних стосується кореляції між підозрілістю та ворожістю (k=0,678; p=0). Якщо виділити один із компонентів підозрілості - страх, можна пояснити виявлений звязок. Якщо дитина боїться, то закономірним захисним механізмом буде ворожість - відштовхнути від себе джерело небезпеки.

Дуже цікавим є взаємозвязок між вербальною агресією та почуттям провини. Він є достовірним і зворотнім (k= - 0,391; p=0.036). Тобто чим більше людина схильна лаятись та кричати - тим менше почуття провини. Можливо, це пояснюється тим, що для підлітка, який звик до такого прояву агресії вживання не нормативної лексики та крики є нормою. Звісно таку форму поведінки дитина засвоює під час спостереження за оточуючими. І якщо в його найближчому соціумі вербальна агресія сприймається як щось нормальне і звичне, цілком зрозуміло що почуттю провини немає де сформуватись, так як відсутні необхідні для цього умови наприклад, розуміння що така поведінка не є прийнятною і схвалюваною.

Звязок між вербальною агресією та загальним рівнем мотиваційної агресивності також підтвердився в процесі аналізування результатів (k=0,872; p=0). Також і звязок між вербальною агресією та загальною агресивністю (k=0,735; p=0). Вербальна агресія, як загальна тенденція в підлітковому віці, особливо в наш час, звісно є компонентом загальної і мотиваційної агресивності. Також це можна пояснити відносно лояльним відношенням суспільства до таких дій, як відносно безпечних.

Ще один звязок, виявлений нами - кореляція між почуттям провини та ворожістю (k=0,375; p=0.045). Одним з пояснень цього взаємозвязку може бути такий. Людина, яка відчуває провину є досить уразливою. Відчуваючи це, людина хоче захистити себе від докорів оточуючих. Найлегшим способом відгородитись від цього - вороже ставлення до соціуму.

Звісно, ми отримали сильний та достовірний звязок Між загальною агресивністю та мотиваційною (k=0,807; p=0). При вірогідності випадкового звязку р=0 повністю доводиться те, що загальна агресивність та мотиваційна є взаємозалежними і нерозривними в своєму існуванні, так як існують як доповнення один одного.

Не можна не сказати про те, загальний рівень агресивності досить великий у 35% досліджуваних було виявлено завищений рівень. Рівень мотиваційної агресії завищений у 31% учнів, а загальний рівень ворожості - у 72% дітей - тобто більшості. Такі показники є цілком очікуваними серед обраної вибірки, але досить печальними. Тож наше дослідження доводить, що у підлітковому віці є характерними різні прояви агресії. Порівняльна характеристика показників хлопців та дівчат має такий вигляд:

Дівчата

1. Загальна агресивність - 28%

2. Мотиваційна агресивність - 28%

3. Ворожість - 78%

Хлопці

1. Загальна агресивність - 40%

2. Мотиваційна агресивність - 33%

3. Ворожість - 66%

Тобто в цілому хлопці більше схильні до агресивності. Ворожість, яку багато вчених виділяє як окреме явище більш виражене у дівчат.

Щодо рівня самооцінки середні дані такі:

Дівчата

1. Завищений адекватний - 53%

2. Середній адекватний - 47%

Хлопці

1. Завищений адекватний - 15%

2. Середній адекватний - 50%

3. Занижений адекватний - 35%

Тобто в середньому дівчата оцінюють себе позитивно, а серед хлопців-підлітків досить часто зустрічається занижений рівень оцінки себе. Можливо це повязано з більш раннім розвитком дівчат.

Висновки емпіричного дослідження

Провівши емпіричне дослідження, що базувалось на вивченому теоретичному матеріалі, провівши обробку результатів та їх аналіз за допомогою компютерної програми SPSS. Користуючись для виявлення достовірних звязків метод кореляції Спірмена та для перевірки отриманих звяків - метод кореляційного коефіцієнта Пірсона, ми дійшли висновків, що такий компонент особистості підлітка як самооцінка не знаходиться в кореляційному звязку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю. Але існує достовірний прямий кореляційний звязок між самооцінкою та почуттям провини (k=0.422; p=0.022). Також зясувалось, що рівень самооцінки не є фактором спричинення проявів агресії. Провівши такий аналіз серед форм агресивної поведінки ми дійшли висновку що такі звязки є закономірними та надійними. А саме такі звязки:

1. Між рівнем фізичної та вербальної агресії (k=0,425; p=0,022)

2. Між рівнем фізичної агресії та загальною агресивністю (k=0,796; p=0)

3. Між рівнем фізичної агресії та мотиваційною агресивністю (k=0,696; p=0)

4. Між рівнем непрямої агресії та образою (k=0,423; p=0.022)

5. Між рівнем непрямої агресії та загальною агресивністю (k=0,521; p=0.004)

6. Між рівнем непрямої агресії та ворожістю (k=0,417; p=0.024)

7. Між схильністю до роздратування та вербальною агресією (k=0,567; p=0.001)

8. Між схильністю до роздратування та мотиваційною агресивністю (k=0,698; p=0)

9. Між образою та почуттям вини (k=0,367; p=0.05)

10. Між образою та ворожістю (k=0,824; p=0)

11. Між підозрілістю та ворожістю (k=0,678; p=0)

12. Зворотній звязок між вербальною агресією та почуттям вини (k= - 0,391; p=0.036)

13. Між вербальною агресією та загальною агресивністю (k=0,735; p=0)

14. Між вербальною агресією та мотиваційною агресією (k=0,872; p=0)

15. Між почуттям вини та ворожістю (k=0,375; p=0.045)

16. Між загальною агресивністю та мотиваційною (k=0,807; p=0)

Загальні висновки

Провівши комплексне дослідження обраної проблематики та згідно з поставленими задачами ми дійшли до наступних висновків:

1. Агресія - це комплексне поняття, яке включає в себе акти ворожості, атаки, руйнування, тобто дії, які шкодять іншій особі або обєкту. Людська агресивність є поведінкова реакція, що характеризується проявом сили в спробі завдати шкоди або збиток особистості або суспільству. (Delgado H.)

2. В основі агресивної поведінки підлітків найчастіше знаходяться психологічні або соціально-психологічні проблеми, які супроводжують пубертатний період. Серед форм агресії можна виділити такі: фізична агресія, непряма агресія, вербальна агресія, схильність до роздратування, негативізм. З форм ворожих реакцій відзначаються: образа, підозрілість.

3. Самооцінка є складним особистісним утворенням і відноситься до фундаментальних властивостей особистості. У ній відбивається те, що людина дізнається про себе від інших, і її власна активність, спрямована на усвідомлення своїх дій і особистісних якостей.

4. Підлітковий період - це період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи і складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як особистість. Було встановлено, що в підлітковий період формується уміння оцінювати себе не тільки через вимоги авторитетних дорослих, а й через власні вимоги. Самооцінка свого місця в соціумі у підлітковому віці грає якщо не вирішальну, то одну з головних ролей у формуванні особистості, визначаючи в значній мірі соціальну адаптацію й дезадаптацію особистості, будучи регулятором поведінки й діяльності.

5. Згідно з проведеним емпіричним дослідженням, що базувалось на вивченому теоретичному матеріалі, провівши обробку результатів та їх аналіз за допомогою компютерної програми SPSS. Користуючись для виявлення достовірних звязків метод кореляції Спірмена та для перевірки отриманих звязків - метод кореляційного коефіцієнта Пірсона, ми дійшли висновків, що такий компонент особистості підлітка як самооцінка не знаходиться в кореляційному звязку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю. Але існує достовірний прямий кореляційний звязок між самооцінкою та почуттям провини.

6. Провівши такий аналіз серед форм агресивної поведінки ми дійшли висновку що взаємозвязки є закономірними та надійними. А саме такі звязки:

Між рівнем фізичної та: вербальної агресії, загальною агресивністю та мотиваційною агресивністю. Між рівнем непрямої агресії та: образою, загальною агресивністю та ворожістю. Між схильністю до роздратування та: вербальною агресією й мотиваційною агресивністю. Між образою та: почуттям вини й ворожістю. Між підозрілістю та ворожістю. Зворотній звязок між вербальною агресією та: почуттям вини. Загальною агресивністю й мотиваційною агресією. Між почуттям вини та ворожістю. Між загальною агресивністю та мотиваційною.

Список використаної літератури:

1. Ананьєв Б.Г.Про людину, як обєкті й субєкті виховання. Обрані психологічні праці в 2-х томах Москва, 1980

2. Андрієнко В.К. Гербеев Ю.В. Невський И.А.Система перевиховання підлітків в умовах спеціальної школи, Москва, 1990

3. Горшкова Е.А.Педагогічна діагностика старших класів, що вчаться, при організації реабілітаційної роботи. Сб. Проблеми особистості, профілактика відхилень у її розвитку. Москва , Архангельськ, 1993

4. Горьковая И.А Медико-психологічне дослідження формування характеру делінквентних підлітків, автореферат дисертації кандидата психологічних наук, Санкт-Петербург, 1992

5. Іванова Л.Ю.«Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їх проявів. сб. Проблеми особистості, профілактика відхилень у її розвитку. Москва & Архангельськ, 1993

6. Семенюк Л.М. Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків і умови його корекції .Москва, 1996

7. Соколова Е.Т. Самопізнання і самооцінка при аномаліях особистості. - Москва, 2002

8. Агафонов А.Ю. Дослідження Я-концепції учнів підліткового віку як спосіб якісного оцінювання освітніх систем.//Автореф. дис. канд. психологіч. наук. Казань - 2000

9. Бернс Р. Розвиток Я - концепції і виховання. - М., 1986

10. Божович Л.І. Проблеми формування особистості. - М.: Просвещение, 1995

11. Будассі С.А. Захисні механізми особистості. М., 1998

12. Липкіна А.І. Самооцінка школяра. - М.: Знание, 1976.

13. Фельдштейн Д.І. Психологія сучасного підлітка М.: Педагогіка, 1988.

Додатки

БЛАНК ОТВЕТОВ ПОМЕТОДИКЕ А. БАССА И А. ДАРКИ

Ф.И.О.

ВОЗРАСТ

КЛАСС

ДАТА

Инструкция

Вам предлагаются утверждения. Если Вы согласны с утверждением, то дайте ответ «Да», в противном случае - ответ «Нет». Свой ответ зафиксируйте в протоколе исследования, поставив крестик в клеточку, соответствующую номеру суждения. Ответы необходимо дать на все вопросы.

Успешность исследования во многом зависит от того, насколько внимательно выполняется задание. Ни в коем случае не следует стремиться своими ответами, произвести на кого-то лучшее впечатление, так как ни один ответ не оценивается как хороший или плохой. Не следует долго размышлять над каждым вопросом. Постарайтесь как можно быстрее решить, какой из двух ответов кажется Вам ближе.

Протокол исследования

ответ

ответ

ответ

ответ

ответ

да

нет

да

нет

да

нет

Да

нет

да

нет

1

16

31

46

61

2

17

32

47

62

3

18

33

48

63

4

19

34

49

64

5

20

35

50

65

6

21

36

51

66

7

22

37

52

67

8

23

38

53

68

9

24

39

54

69

10

25

40

55

70

11

26

41

56

71

12

27

42

57

72

13

28

43

58

73

14

29

44

59

74

15

30

45

60

75

Текст методики

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим.

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю.

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбы.

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.

7. Если я не одобряю поведение моих друзей, то им даю это почувствовать.

8. Когда мне случалось обмануть кого-либо, я испытывал мучительные угрызения совести.

9. Мне кажется, я не способен ударить человека.

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.

12. Если мне не нравиться установленное правило, мне хочется нарушить его.

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами.

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружественно, чем я ожидал.

15. Я часто не согласен с мнениями других людей.

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.

20. Если кто-нибудь корчит из себя начальника, я всегда поступаю ему наперекор.

21. Меня немного огорчает моя судьба.

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашиваются на драку.

26. Я не способен на грубые шутки.

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю всё, чтобы они не зазнавались.

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.

30. Довольно многие завидуют мне.

31. Я требую, чтобы люди уважали меня.

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.

33. Люди, которые постоянно изводят меня, стоят того, чтобы их щёлкнули по носу.

34. Я никогда не бываю мрачным от злости.

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю внимания.

37. Хотя я не показываю этого, меня иногда гложет зависть.

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям.

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.

41. Я редко сдаю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.

44. Нет людей, которых я бы по-настоящему ненавидел.

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать всё, что о нём думаю.

47. Я делаю много такого, о чём впоследствии сожалею.

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.

51. Если бы люди знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко ладить.

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей думать что-нибудь приятное обо мне.

53. Когда на меня кричат, то я тоже начинаю кричать.

54. Неудачи огорчают меня.

55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие.

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал её.

57. Иногда я чувствую, что первым готов начать драку.

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в этом не верю.

60. Я ругаюсь только от злости.

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучит совесть.

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю её.

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.

64. Я бываю резок по отношению к людям, которые мне нравятся.

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает.

67. Я часто думаю, что жил неправильно.

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.

70. Мне редко приходило в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня.

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение.

72. В последнее время я стал занудой.

73. В споре я часто повышаю голос.

74. Я стараюсь обычно скрывать своё плохое отношение к людям.

75. Я лучше соглашусь с кем-либо, чем стану спорить.

БЛАНК ОТВЕТОВ ПО МЕТОДИКЕ С.А. БУДАССИ.

Ф.И.О.

ВОЗРАСТ

КЛАСС

ДАТА

Инструкция: Вам предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства личности, из которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей степени характеризующих эталонную личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем преставлении. Естественно, что в этом ряду могут найти место и негативные качества.

Текст методики

Аккуратность

Легковерие

Педантичность

Беспечность

Медлительность

Радушие

Вдумчивость

Мечтательность

Развязность

Восприимчивость

Мнительность

Рассудительность.

Вспыльчивость

Мстительность

Самокритичность

Гордость

Надежность

Сдержанность

Грубость

Настойчивость

Справедливость

Гуманность

Нежность

Сострадание

Доброта

Нерешительность

Стыдливость

Жизнерадостность

Несдержанность

Практичность

Заботливость

Обаяние

Трудолюбие

Завистливость

Обидчивость

Трусость

Застенчивость

Осторожность

Убежденность

Злопамятность

Отзывчивость

Увлеченность

Искренность

Подозрительность

Черствость

Капризность

Принципиальность

Эгоизм

Из двадцати отобранных свойств личности Вам необходимо построить эталонный ряд d1 в протоколе исследования, где на первых позициях располагаются наиболее важные, с Вашей точки зрения, положительные свойства личности, а последними наименее желательные, отрицательные (20-й ранг -- наиболее привлекательное качество, 19-й -- менее и т. д. вплоть до 1-го ранга). Следите, чтобы ни одна оценка-ранг не повторялась дважды.

Протокол исследования

Номер ранга эталона d1

Свойства личности n

Делись добром ;)

^